300506

2/2 MAGNETNI VENTILI Z LOČILNO MEMBRANO

Tip DLC6
Ščipalni magnetni ventil

Premer ohišja
[mm]
Premer cevi [mm] Sila stiska
[N]
Max tlak
[bar]
Masa
[kg]
Tip tuljave Napetost Poraba
[W]
Tip ventila Šifra za
naročilo
notranji zunanji
30 6 9 14 1 0.42 TM35 24 V DC 18 DLC6 300506

ZNAČILNOSTI:

  • Ventil služi za zapiranje pretoka tekočih in plinastih medijev brez vrtincev.
  • Mogoč je pretok v obeh smereh.
  • V stiku z medijem je samo gibka cev, deli ventila pa ne.
  • Najvišji tlak medija je odvisen od trdote in elastičnosti cevi.
    Uporabljajte samo mehke (50 Shore A) cevi iz silikona ali ostalih materialov, ki so obstojni v uporabljenem mediju.
  • Ohišje ventila iz aluminija, zaporni element iz poliamida.
  • Zaradi mehkega stiskanja cevi je pričakovana življenjska doba cevi dolga.
  • Cevi niso sestavni del ventila in jih ne dobavljamo z ventilom.