JAKSA Solenoid Valves

ODPRAVA MOTENJ V DELOVANJU VENTILOV

1. Membranski in batni ventili

Motnja Možen vzrok Kako ukrepati
Ventil ne odpre, ko dobi napetost. Napetosti na tuljavi ni ali pa je prenizka oz. neustrezna. Preverite napetost na tuljavi; napetost mora biti v deklarirani toleranci (AC ± 10%; DC ± 5%).
Zamašena je servo odprtina ventila. Razstavite ventil in očistite obtočne poti.
Pretrgana je membrana ali manšeta na batu. Zamenjajte poškodovani del.
Jedro magneta je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna. Razstavite in očistite krmilni del ventila; pred ventilom vgradite filter.
Tlak na vhodu ventila je previsok. Znižajte tlak, da bo v mejah deklariranega, ali vgradite primernejši ventil.
Tlačna razlika v ventilu je premajhna. Ventil je lahko prevelik; zamenjajte ventil z manjšim ali zvišajte tlak na vhodu.
Poškodovan je tulec magneta. Zamenjajte poškodovani del.
Tuljava je pregorela. Zamenjajte tuljavo; možni vzroki za pregoretje so navedeni v točki 3.
Ventil ne zapre, ko zgubi napetost. Tuljava je še pod napetostjo. Preverite električni tokokrog.
Smer pretoka ni pravilna. Preverite, če je ventil vgrajen v pravilni smeri; puščica na ohišju označuje smer pretoka.
Zamašena je servo odprtina v membrani ali batu. Očistite servo odprtino.
Jedro magneta je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna. Razstavite in očistite krmilni del ventila; pred ventilom vgradite filter.
Poškodovan je tulec magneta. Zamenjajte poškodovani del.
Ventil ne zapre popolnoma ali pušča. Poškodovano je tesnilo, membrana, sedež ventila ali vzmet jedra. Na sedežu ventila ali na membrani so smeti. Zamenjajte poškodovani del; vzmeti nikdar ne raztegujte in ne krajšajte!
Tlačna razlika v ventilu je premajhna. Ventil je lahko prevelik; zamenjajte ventil z manjšim ali zvišajte tlak na vhodu.

Prikaz menjave rezervnih delov servo krmiljenega elektromagnetnega ventila JAKŠA

na vrh strani

2. Direktni ventili

Motnja Možen vzrok Kako ukrepati
Ventil ne odpre, ko dobi napetost. Napetosti na tuljavi ni ali pa je prenizka oz. neustrezna. Preverite napetost na tuljavi; napetost mora biti v deklarirani toleranci (AC ± 10%; DC ± 5%).
Tlak na vhodu ventila je previsok. Znižajte tlak v meje deklariranega ali vgradite primernejši ventil.
Jedro magneta je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna; poškodovan je tulec magneta. Razstavite in očistite krmilni del ventila, zamenjajte poškodovane dele; pred ventilom vgradite filter.
Tuljava je pregorela. Zamenjajte tuljavo; možni vzroki za pregoretje so navedeni v točki 3.
Ventil ne zapre, ko zgubi napetost. Tuljava je še pod napetostjo. Preverite električni tokokrog.
Smer pretoka ni pravilna. Preverite, če je ventil vgrajen v pravilni smeri; puščica na ohišju označuje smer pretoka.
Jedro magneta je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna. Razstavite in očistite krmilni del ventila; pred ventilom vgradite filter.
Poškodovan je tulec magneta. Zamenjajte poškodovani del.
Ventil ne zapre popolnoma ali pušča.
Poškodovano je tesnilo, sedež ventila ali vzmet jedra. Zamenjajte poškodovani del; vzmeti nikdar ne raztegujte in ne krajšajte!

na vrh strani

3. Tuljave

Motnja Možen vzrok Da se napaka ne ponovi
Tuljava je pregorela. Jedro ne pritegne, ker je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna. Razstavite in očistite krmilni del ventila; pred ventilom vgradite filter.
V navitju tuljave je vlaga. Zatesnite uvod priključnega kabla, preverite, če so tesnila priključnice pravilno vgrajena, če je okolje zelo vlažno, uporabite tesnilni komplet ali posebno tuljavo.
Jedro ne pritegne zaradi previsokega tlaka medija. Znižajte tlak ali vgradite primernejši ventil.
Jedro ne pritegne, ker je blokirano zaradi poškodbe tulca ali zagozdene vzmeti. Razstavite in očistite krmilni del ventila ter zamenjajte poškodovane dele.
Ventil nima vseh delov oz. je napačno sestavljen. Preverite, če so vsi deli na svojem mestu.
Napajalna napetost je previsoka ali neustrezna. Preverite napetost na tuljavi; napetost mora biti v deklariranih mejah (AC ± 10%; DC ± 5%).
Temperatura medija in/ali okolja je previsoka. Posvetujte se z našimi strokovnjaki glede ustreznosti izbrane tuljave oziroma ventila.

na prejšnjo stran

na vrh strani