JAKSA Solenoid Valves

Magnetni ventili za visokotlačno vlaženje
in adiabatske hladilne sisteme

NOVO!

BV3